Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten (Tredje Afdeling) den 12. juli 2011 - Hidalgo mod Parlamentet

(Sag F-70/10) 1

Processprog: fransk

Formanden for Tredje Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

1 - EUT C 288 af 23.10.2010, s. 75.