Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 12 juli 2011 - Hidalgo / Parlement

(Zaak F-70/10)

Procestaal: Frans

De president van de Derde kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1 - PB C 288 van 23.10.2010, blz. 75.