Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 12. julija 2011

Hidalgo proti Parlamentu

(Zadeva F-70/10)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik tretjega senata je odredil izbris zadeve.

____________

1 - UL C 288, 23.10.2010, str.75