Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 12 juli 2011 - Hidalgo mot Parlamentet

(Mål F-70/10)()

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på tredje avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1 - EUT C 288, 23.10.10, s. 75.