Language of document :

2011 m. liepos 12 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) nutartis byloje Geradon prieš Tarybą

(Byla F-102/10)

Proceso kalba: prancūzų

Trečiosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 - OL C 30, 2011 1 29, p. 64.