Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 13. dubna 2011 - Chaouch v. Komise

(Věc F-30/09)

"Veřejná služba - Odměna - Příspěvek na zařízení - Určení nároků - Nástup do služebního poměru jako úředník ve zkušební době - Zohlednění změny bydliště po jmenování - Podmínka bydliště úředníka podle článku 20 služebního řádu"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Dhikra Chaouch (Oetrange, Lucembursko) (zástupci: F. Moyse a A. Salerno, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: D. Martin a J. Baquero Cruz, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování neposkytnout žalobkyni příspěvek na zařízení.

Výrok rozsudku

Žaloba D. Chaouch se zamítá.

D. Chaouch ponese veškeré náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 129, 6.6.2009, s. 21.