Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 13. aprilli 2011. aasta otsus - Chaouch versus komisjon

(kohtuasi F-30/09)

(Avalik teenistus - Töötasu - Sisseseadmistoetus - Õiguste kindlaksmääramine - Ametisse asumine katseajal oleva teenistujana - Pärast ametisse nimetamist toimunud elukohavahetuse arvestamine - Personalieeskirjade artiklist 20 tulenev ametniku elukohakohustus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Dhikra Chaouch (Oetrange, Luksemburg) (esindajad: advokaadid F. Moyse ja A. Salerno)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: D. Martin ja J. Baquero Cruz)

Ese

Nõue tühistada ametisse nimetava asutuse otsus hagejale sisseseadmistoetust mitte anda.

Resolutsioon

1.    Jätta D. Chaouchi hagi rahuldamata.

2.    Jätta kõik kohtukulud D. Chaouchi kanda.

____________

1 - ELT C 129, 6.6.2009, lk 21.