Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 13.4.2011 - Chaouch v. komissio

(Asia F-30/09)

(Henkilöstö - Palkkaus - Asettautumiskorvaus - Oikeuksien vahvistaminen - Palvelukseen ottaminen koeajalla olevaksi virkamieheksi - Vakinaistamisen jälkeen muuttuneen asuinpaikan huomioon ottaminen - Virkamiehelle henkilöstösääntöjen 20 artiklan nojalla kuuluva asuinpaikkaa koskeva velvollisuus)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Dhikra Chaouch (Oetrange, Luxemburg) (edustajat: asianajajat F. Moyse ja A. Salerno)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: D. Martin ja J. Baquero Cruz)

Oikeudenkäynnin kohde

Nimittävän viranomaisen sen päätöksen kumoaminen, jolla on jätetty myöntämättä kantajalle asettautumiskorvaus.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Chaouch vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

____________

1 - EUVL C 129, 6.6.2009, s. 21.