Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2011. gada 13. aprīļa spriedums - Chaouch/Komisija

(lieta F-30/09) 

Civildienests - Atalgojums - Iekārtošanās pabalsts - Tiesību noteikšana - Stāšanās amatā pārbaudāmā ierēdņa statusā - Pēc apstiprināšanas amatā īstenotās dzīvesvietas maiņas ņemšana vērā - Civildienesta noteikumu 20. pantā paredzētais ierēdņa ar dzīvesvietu saistītais pienākums

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Dhikra Chaouch (Oetrange, Luksemburga) (pārstāvji - F. Moyse un A. Salerno, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - D. Martin un J. Baquero Cruz)

Priekšmets

Prasība atcelt iecēlējinstitūcijas lēmumu nepiešķirt prasītājai iekārtošanās pabalstu

Rezolutīvā daļa:

D. Chaouch prasību noraidīt;

D. Chaouch atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 129, 06.06.2009, 21. lpp.