Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 13 april 2011 - Chaouch / Commissie

(Zaak F-30/09)

(Openbare dienst - Bezoldiging - Inrichtingsvergoeding - Vaststelling van rechten - Indiensttreding als ambtenaar op proef - Inaanmerkingneming van wijziging van woonplaats na vaste aanstelling - Verplichting inzake woonplaats die krachtens artikel 20 van Statuut op ambtenaar rust)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Dhikra Chaouch (Oetrange, Luxemburg) (vertegenwoordigers: F. Moyse en A. Salerno, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: D. Martin en J. Baquero Cruz, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van het TABG om verzoekster niet de inrichtingsvergoeding toe te kennen

Dictum

Het beroep van Chaouch wordt verworpen.

Chaouch zal alle kosten dragen.

____________

1 - PB C 129 van 6.6.2009, blz. 21.