Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 13. apríla 2011 - Chaouch/Komisia

(vec F-30/09)

(Verejná služba - Odmena - Príspevok na usídlenie - Stanovenie práv - Nástup do služby ako úradník v skúšobnej dobe - Zohľadnenie zmeny bydliska po vymenovaní - Povinnosť bydliska, ktorá úradníkovi vyplýva z článku 20 služobného poriadku)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Dhikra Chaouch (Oetrange, Luxembursko) (v zastúpení: F. Moyse a A. Salerno, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: D. Martin a J. Baquero Cruz, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu nepriznať žalobkyni príspevok na usídlenie

Výrok rozsudku

1.    Žaloba D. Chaouchovej sa zamieta.

2.    D. Chaouch znáša všetky trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 129, 6.6.2009, s. 21.