Language of document :

Žaloba podaná dne 3. července 2011 - ZZ v. Parlament

(Věc F-65/11)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: O. Mader, advokát)

Žalovaný: Evropský parlament

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Evropského parlamentu, kterým byly žalobci v rámci hodnocení za rok 2004, v němž byl přidělen k Evropskému účetnímu dvoru, uděleny pouze 2 body za zásluhy.

Návrhová žádání žalobce

Žalobce požaduje:

zrušit rozhodnutí žalovaného ze dne 19. července 2010, kterým nebyl žalobci udělen třetí bod za zásluhy v rámci hodnocení za rok 2004 a zrušit rozhodnutí žalovaného ze dne 28. dubna 2011, kterým byla zamítnuta stížnost podaná žalobcem proti rozhodnutí ze dne 19. července 2010;

uložit žalovanému povinnost zaplatit žalobci odškodnění za morální újmu, která mu vznikla, jejíž výši má určit Soud podle svého uvážení;

uložit žalovanému náhradu nákladů řízení.

____________