Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 17. června 2011 - Nieminen v. Rada

(Věc F-8/11)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda třetího senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.

____________

1 - Úř. věst. C 95, 26.3.2011, s. 14.