Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten (Tredje Afdeling) den 17. juni 2011 - Nieminen mod Rådet

(Sag F-8/11) 1

Processprog: fransk

Formanden for Tredje Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

1 - EUT C 95 af 26.3.11, s. 14.