Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu kolmanda koja esimehe 17. juuni 2011. aasta määrus - Nieminen versus nõukogu

(kohtuasi F-8/11)1

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Kolmanda koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

1 - ELT C 95, 26.3.11, lk 14.