Language of document :

Virkamiestuomioistuimen (kolmas jaosto) määräys 17.6.2011 - Nieminen v. neuvosto

(Asia F-8/11)1

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Kolmannen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.

____________

1 - EUVL C 95, 26.3.2011, s. 14.