Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 17 iunie 2011 - Nieminen/Consiliul

(Cauza F-8/11)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei a treia a dispus radierea cauzei.

____________

1 - JO C 95, 26.3.2011, p. 14.