Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 17. junija 2011

Nieminen proti Svetu

(Zadeva F-8/11)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik tretjega senata je odredil izbris zadeve.

____________

1 - UL C 95, 26.3.2011, str. 14.