Language of document :

Žaloba podaná dne 24. června 2011 - ZZ v. Evropská komise

(Věc F-64/11)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: ZZ (zástupci: S. Crosby a S. Santoro, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí žalované, kterým žalovaná jednostranně odstoupila od nabídky pracovního místa učiněné žalobkyni, přestože žalobkyně již tuto nabídku přijala.

Návrhové žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí ze dne 4. března 2011, kterým Evropská komise zamítla interní stížnost podanou žalobkyní proti rozhodnutí Komise HR B2 (2010) 662634 ze dne 5. října 2010;

uložit žalované náhradu škody způsobené žalobkyni, včetně ušlého platu a dalších výhod;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

____________