Language of document :

Kanne 24.6.2011 - ZZ v. Euroopan komissio

(Asia F-64/11)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat S. Crosby ja S. Santoro)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vaatimus kumota vastaajan päätös peruuttaa yksipuolisesti kantajalle tehty työtarjous siitä huolimatta, että tämä oli jo hyväksynyt sen

Vaatimukset

4.3.2011 tehty päätös, jolla Euroopan komissio hylkäsi sisäisen valituksen, jonka kantaja oli tehnyt komission 5.10.2010 tekemästä päätöksestä HR B2 (2010) 662634, on kumottava

kantajalle aiheutuneet vahingot on korvattava menetetty palkka ja menetetyt edut mukaan lukien

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________