Language of document :

Prasība, kas celta 2011. gada 24. jūnijā - ZZ/Eiropas Komisija

(lieta F-64/11)

Tiesvedības valoda - angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: ZZ (pārstāvji - S. Crosby un S. Santoro, lawyers)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt atbildētājas lēmumu par prasītājai izteiktā darba piedāvājuma vienpusēju atsaukšanu, neraugoties uz to, ka prasītāja piedāvājumu jau bija pieņēmusi

Prasītājas prasījumi:

atcelt 2011. gada 4. marta lēmumu, ar kuru Eiropas Komisija noraidīja iekšējo sūdzību, kuru prasītāja iesniedza par Komisijas 2010. gada 5. oktobra lēmumu HR B2 (2010) 662634;

samaksāt atlīdzību par kaitējumu, kas nodarīts prasītajai, ieskaitot neizmaksāto darba algu un pabalstus;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________