Language of document :

2011 m. birželio 16 d. Tarnautojų teismo trečiosios kolegijos pirmininko nutartis byloje Adriaens ir kt. prieš Komisiją

(Byla F-87/10)

(Viešoji tarnyba - Kasmetinis pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokesčio ir pensijų tikslinimas - Nereikalingumas priimti sprendimą)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: Stéphane Adriaens (Evere, Belgija) ir kiti, atstovaujami advokato M. Casado García-Hirschfeld

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama G. Berscheid ir D. Martin

Dalykas

Prašymas panaikinti ieškovų atsiskaitymo lapeliuose įgyvendinamą atsakovės sprendimą apriboti nuo 2009 m. liepos mėn. jų mėnesinio darbo užmokesčio padidinimą iki 1,85 %, tikslinant dėl metinės peržiūros pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokestį ir pensijas pagal 2009 m. gruodžio 23 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1296/2009.

Rezoliucinė dalis

Nereikia priimti sprendimo dėl ieškinio F-87/10, Adriaens ir kt. prieš Komisiją.

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 13, 2011 1 15, p. 40.