Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2011. gada 16. jūnija rīkojums - Adriaens u.c./Komisija

(lieta F-87/10)

Civildienests - Ierēdņu un pārējo darbinieku ikgadējā atalgojuma un pensiju korekcija - Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Stéphane Adriaens (Evere, Beļģija) u.c. (pārstāvis - M. Casado García-Hirschfeld, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - G. Berscheid un D. Martin)

Priekšmets

Prasība atcelt atbildētājas lēmumu, kas prasītājiem paziņots ar viņiem izsniegtajiem paziņojumiem par algu, ierobežot viņu ikmēneša atalgojuma korekciju no 2009. gada jūlija ar 1,85 % lielu palielinājumu ikgadējās ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojuma un pensiju koriģēšanas ietvaros, pamatojoties uz Padomes (ES, Euratom) 2009. gada 23. decembra Regulu Nr. 1296/2009

Rezolutīvā daļa:

nav pamata lemt par prasību lietā F-87/10 Adriaens u.c./Komisija

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 13, 15.01.11, 40. lpp.