Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (tretia komora) zo 16. júna 2011 - Nolin/Komisia

(vec F-82/10)

(Verejná služba - Každoročná úprava odmien a dôchodkov úradníkov a ostatných zamestnancov - Zastavenie konania)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Michel Nolin (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: M. Velardo, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: G. Berscheid a D. Martin, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie opravnej výplatnej listiny žalobcu za obdobie od júla do decembra 2009 a jeho výplatnej listiny za január 2010, ktoré boli vydané v rámci každoročnej úpravy odmien a dôchodkov úradníkov a ostatných zamestnancov na základe nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1296/2009 z 23. decembra 2009

Výrok

O žalobe vo veci F-82/10, Nolin/Komisia, už nie je potrebné rozhodnúť.

Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 13, 15.1.2011, s. 38.