Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 16. junija 2011

Nolin proti Komisiji

(Zadeva F-82/10)

(Javni uslužbenci - Letna prilagoditev plač in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev - Ustavitev postopka)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Michel Nolin (Bruselj, Belgija) (zastopnik: M. Velardo, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: G. Berscheid in D. Martin, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti popravka plačilnega lista tožeče stranke za obdobje od julija do decembra 2009 in njenega plačilnega lista 01/2010, izdanih v okviru letne prilagoditve osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev na podlagi Uredbe Sveta (EU; Euratom) št.°1296/2009 z dne 23. decembra 2009.

Izrek

Postopek v zadevi Nolin proti Komisiji (F-82/10) se ustavi.

Vsaka stranka nosi svoje stroške.

____________

1 - UL C 13, 15.1.2011, str.38.