Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu kolmanda koja esimehe 11. jaanuari 2011. aasta määrus - Dekker versus Europol

(kohtuasi F-87/09)1

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Kolmanda koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

1 - ELT C 24, 30.1.10, lk 80.