Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tal-11 ta' Jannar 2011

Dekker vs Europol

(Kawża F-87/09)

Lingwa tal-kawża: l-Olandiż

Il-President tat-Tielet Awla ordna t-tħassir tal-kawża, wara li ntlaħaq ftehim bonarju.

____________

1 - ĠU C 24, 30.01.2010, p. 80