Language of document :

Kanne 15.4.2011 - ZZ v. komissio

(Asia F-47/11)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: Rechtsanwalt W. Bode)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Päätöksen, jolla evättiin kantajan oikeus osallistua kilpailuun EPSO AST/100/09 kumoaminen ja kilpailun kulkua koskevien tietojen saantia koskeva pyyntö

Vaatimukset

Vastaaja on velvoitettava antamaan kantajalle kattavat tiedot kilpailun tähänastisesta kulusta ja yksittäisistä kokeista, mukaan lukien tiedot kokeiden arviointiprosessista, erityisesti - mutta ei yksinomaan - siten, että

kantajalle annetaan oikeus tutustua kaikkiin asiakirjoihin, jotka vastaajalla on kantajan osallistumisesta kilpailuun, mukaan lukien asiakirjoihin, jotka koskevat kantajan suorittamien kokeiden arviointia.

kantajalle annetaan kattavat tiedot siitä, miten kantajan käytännön kokeessa (a) saama 12 pisteen tulos on muodostunut.

kantajalle annetaan tietoja kilpailun kulusta yleisesti, mukaan lukien tieto suulliseen ja käytännön kokeeseen osallistuneiden hakijoiden lukumäärästä, suullisen kokeen hyväksytysti suorittaneiden hakijoiden lukumäärästä ja käytännön kokeen (a) hyväksytysti suorittaneiden hakijoiden lukumäärästä sekä valintalautakunnan laatimat arviointiperusteet, esimerkiksi arviointitaulukko, perusteet, joiden mukaan tietty osa pisteistä jaetaan yksittäisten osakokeiden tietyissä osissa tai tiettyjen arviointikriteerien perusteella, muiden hakijoiden käytännön kokeissa (a) ja (b) saamat pistemäärät ja tiedot siitä, miten nämä pistemäärät ovat muodostuneet.

Vastaajan 28.9.2010 tekemä päätös sekä 5.4.2011 tehty vahvistava päätös on kumottava, mistä seuraa, että kantaja voi yhä osallistua kilpailuun ja erityisesti ensiksi kantajan käytännön kokeen (b) korjaaminen.

Vastaaja on velvoitettava korvaamaan kantajan muut kuin oikeudenkäyntiin liittyvät kulut, jotka ovat aiheutuneet kolmesta hallinnollisesta valituksesta ja tästä kanteesta.

____________