Language of document :

2011. április 15-én benyújtott kereset - ZZ kontra Bizottság

(F-47/11. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: ZZ (képviselő: W. Bode ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A felperest az EPSO AST/100/09. sz. általános kiválasztási eljárásból kizáró határozat megsemmisítése, valamint a kiválasztási eljárás lefolytatásával kapcsolatos információkhoz való hozzáférés iránti kérelem

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Közszolgálati Törvényszék:

kötelezze az alperest, hogy a felperesnek adjon átfogó felvilágosítást a kiválasztási eljárás eddigi menetéről és az egyes vizsgákról, ideértve a vizsgák értékelési eljárásait is, különösen - de nem kizárólag - az alábbi módokon:

betekintés engedélyezése minden olyan dokumentumba, amelyek a felperesnek a kiválasztási eljárásban való részvételére tekintettel az alperes birtokában vannak, ideértve a felperes által letett vizsgák értékelésére vonatkozó dokumentumokat is;

átfogó felvilágosítás nyújtása azzal kapcsolatban, hogy a felperes által az (a) gyakorlati teszt keretében elért 12 pontos eredményt hogyan jött ki;

felvilágosítás nyújtása a kiválasztási eljárás lefolytatásával kapcsolatban általában, ideértve a következők közlését: azon pályázók száma, akik a szóbeli és a gyakorlati vizsgán részt vettek; azon pályázók száma, akik az (a) gyakorlati tesztet sikeresen teljesítették; azon szempontok, amelyeket a vizsgabizottság az értékeléshez felállított, így például a javítókulcsok, továbbá azon szempontok, amelyek alapján a pontok meghatározott része az egyes vizsgák meghatározott részei vagy meghatározott értékelési kritériumok vonatkozásában odaítélhető; a többi pályázó által az (a) és a (b) gyakorlati tesztek során elért pontszám, továbbá felvilágosítás azzal kapcsolatban, hogy e pontszámok hogyan jöttek ki;

helyezze hatályon kívül az alperes 2010. szeptember 28-i határozatát, valamint a 2011. április 5-i megerősítő határozatot, mindezt azzal a joghatással, hogy a felperes továbbra is részt vehessen a kiválasztási eljárásban, amelynek keretében különösen első lépésként a felperes (b) gyakorlati tesztjét kell kijavítani;

az alperest kötelezze a felperes azon peren kívüli költségeinek viselésére, amelyek a három közigazgatási panasszal, valamint a jelen keresettel összefüggésben merültek fel.

____________