Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 11. května 2011 - J v. Komise

(Věc F-53/09)

"Veřejná služba - Úředníci - Sociální zabezpečení - Úrazové pojištění a nemoc z povolání - Článek 73 služebního řádu - Odmítnutí uznat skutečnost, že nemoc má svůj původ v povolání - Povinnost provést řízení v přiměřené lhůtě"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: J (Londýn, Spojené království) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J. N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: D. Martin a J. Baquero Cruz, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí, kterým se zamítá žádost žalobce uznat jako nemoc z povolání nemoc, kterou je postižen, jakož i rozhodnutí, že má zaplatit odměnu a výdaje lékaře, kterého určil, jakož i polovinu odměny a vedlejších výdajů třetího lékaře lékařské komise.

Výrok rozsudku

Evropské komisi se ukládá uhradit žalobci částku jedno euro z titulu náhrady škody.

Návrhová žádání žalobce se ve zbývající části zamítají.

Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a ukládá se jí náhrada jedné čtvrtiny nákladů řízení žalobce.

____________

1 - Úř. věst. C 180, 1.8.2009, s. 64.