Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2011. gada 11. maija spriedums - J/Komisija

(lieta F-53/09) 

Civildienests - Ierēdņi - Sociālais nodrošinājums - Nelaimes gadījumu un arodslimību apdrošināšana- Civildienesta noteikumu 73. pants - Atteikums slimību atzīt par arodslimību - Pienākums procedūru pabeigt saprātīgā termiņā

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: J (Londona, Apvienotā Karaliste) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un É. Marchal, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - D. Martin un J. Baquero Cruz)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu, ar kuru noraidīta prasītāja prasība slimību, ar kur viņš sirgst, atzīt par arodslimību, kā arī lēmumu par to, ka viņam jāsedz sevis nozīmētā ārsta darba samaksa un izmaksas, kā arī puse no ārstu komisijas trešā ārsta darba samaksas un papildu izmaksām

Rezolutīvā daļa:

Eiropas Komisija izmaksā prasītājam EUR 1 kā zaudējumu atlīdzību;

pārējos prasījumus noraidīt;

Eiropas Komisija sedz savus, kā arī atlīdzina vienu ceturtdaļu no prasītāja tiesāšanās izdevumiem;

prasītājs trīs ceturtdaļas no saviem tiesāšanās izdevumiem sedz pats.

____________

1 - OV C 180, 01.08.2009., 64. lpp.