Language of document :

Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tal-11 ta' Mejju 2011

J vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-53/09) 

"Servizz pubbliku -Uffiċjali - Sigurtà soċjali - Assigurazzjoni għal inċidenti u mard professjonali - Artikolu 73 tar-Regolamenti tal-Persunal - Rifjut ta' rikonoxximent tal-oriġini professjonali ta' marda - Obbligu li proċedura titmexxa f'terminu raġonevoli"

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: J (Londra, ir-Renju Unit) (rappreżentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis u É. Marchal, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: D. Martin u J. Baquero Cruz, aġenti)

Suġġett tal-kawża

L-annullament ta' deċiżjoni li tiċħad it-talba tar-rikorrenti li tirrikonoxxi bħala marda professjonali l-marda li minnha hija tbati, kif ukoll id-deċiżjoni li tħallas hi l-miżati u l-ispejjeż tat-tabib li hija għażlet kif ukoll nofs il-miżati u l-ispejjeż konnessi mat-tielet tabib tal-kummissjoni medika.

Dispożittiv tas-sentenza

Il-Kummissjoni Ewropea hija kkundannata tħallas lir-rikorrenti s-somma ta' EUR 1 bħala danni.

Il-kumplament tat-talbiet tar-rikors huwa miċħud.

Il-Kummissjoni Ewropea għandha tbati, minbarra l-ispejjeż tagħha, kwart tal-ispejjeż tar-rikorrenti.

Ir-rikorrenti għandha tbati tliet kwarti tal-ispejjeż tagħha.

____________

1 - ĠU C 180, 01.08.2009, p. 64.