Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 15. veebruari 2011. aasta otsus - Barbin versus parlament

(kohtuasi F-68/09)

(Avalik teenistus - Ametnikud - 2006. aasta edutamine -Avaliku Teenistuse Kohtu otsuse täitmine - Teenete võrdlev hindamine - Võrdse kohtlemise põhimõte - Osalise ajaga lapsehoolduspuhkus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Florence Barbin (Luxembourg, Luksemburg) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Kostja: Euroopa Parlament (esindaja: A. Lukošiūtė ja C. Burgos, hiljem J. F. de Wachter, R. Ignătescu ja K. Zejdová)

Ese

Nõue tühistada Euroopa Parlamendi otsus jätta hageja edutamata palgaastmele AD 12 2006. aasta edutamise raames.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta kohtukulud F. Barbini kanda.

____________

1 - ELT C 220, 12.9.2009, lk 43.