Language of document :

Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 15 februari 2011 - Barbin mot parlamentet

(Mål F-68/09)

(Personalmål - Tjänstemän - Befordringsförfarandet 2006 - Verkställighet av en dom från tribunalen - Jämförelse av kvalifikationerna - Principen om likabehandling - Föräldraledighet på halvtid)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Florence Barbin (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och É. Marchal)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: inledningsvis A. Lukošiūtė och C. Burgos, därefter J. F. de Wachter, R. Ignătescu och K. Zejdová)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av Europaparlamentets beslut att inte befordra sökanden till lönegrad AD 12 vid befordringsförfarandet år 2006.

Domslut

Talan ogillas.

Florence Barbin ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - EUT C 220, 12.9.2009, s. 43.