Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 26. května 2011 - Lebedef v. Komise

(Věc F-40/10)

"Veřejná služba - Úředníci - Dovolená za kalendářní rok - Nepřítomnost po vyčerpání dovolené za kalendářní rok a bez předchozího souhlasu - Ztráta nároku na odměnu - Článek 60 služebního řádu"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Lucembursko) (zástupce: F. Frabetti, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: G. Berscheid a D. Martin, zmocněnci)

Předmět věci

Žaloba na neplatnost rozhodnutí Komise, kterým se konstatuje, že žalobce neoprávněně překročil svůj nárok na dovolenou za kalendářní rok 2009 o 5,5 dne.

Výrok rozsudku

Žaloba podaná G. Lebedefem se zamítá.

G. Lebedef ponese veškeré náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 209, 31.7.2010, s. 55.