Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 26. maj 2011 - Lebedef mod Kommissionen

(Sag F-40/10) 

(Personalesag - tjenestemænd - årlig ferie - udeblivelse efter at den årlige ferie var opbrugt og uden forudgående tilladelse - retten til vederlag fortabt- vedtægtens artikel 60)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxembourg) (ved advokat F. Frabetti)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved G. Berscheid og D. Martin, som befudmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om, at sagsøgeren uden tilladelse overskred sin ret til årlig ferie med 5 1/2 dag i 2009.

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Giorgio Lebedef betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 209 af 31.7.2010, s. 55.