Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 26. mai 2011. aasta otsus - Lebedef versus komisjon

(kohtuasi F-40/10)

(Avalik teenistus - Ametnikud - Põhipuhkus - Puudumine pärast põhipuhkuse ärakasutamist ning ilma eelneva loata - Töötasu kaotus - Personalieeskirjade artikkel 60)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luksemburg) (esindaja: advokaat F. Frabetti)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: G. Berscheid ja D. Martin)

Ese

Nõue tühistada komisjoni otsus, mis käsitleb hageja põhipuhkuse loata ületamist 5,5 päeva võrra 2009. aastal.

Resolutsioon

Jätta G. Lebedefi hagi rahuldamata.

Mõista kohtukulud välja G. Lebedefilt.

____________

1 - ELT C 209, 31.7.2010, lk 55.