Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2011. gada 26. maija spriedums - Lebedef/Eiropas Komisija

(lieta F-40/10) 

Civildienests - Ierēdņi - Ikgadējais atvaļinājums - Prombūtne, kas bez iepriekšējas atļaujas notikusi pēc tam, kad izsmelts ikgadējais atvaļinājums - Tiesību uz atalgojumu zaudēšana - Civildienesta noteikumu 60. pants

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luksemburga) (pārstāvis - F. Frabetti, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - G. Berscheid un D. Martin)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas lēmumu ar kuru tika konstatēts, ka prasītājs ir neatļauti pārsniedzis par 5,5 dienām savas tiesības uz ikgadējo atvaļinājumu 2009. gadā

Rezolutīvā daļa:

Giorgio Lebedef prasību noraidīt;

Giorgio Lebedef atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 209, 31.07.2010., 55. lpp.