Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 26 mai 2011

Lebedef/Comisia

(Cauza F-40/10)

(Funcție publică - Funcționari - Concediu anual - Absență care are loc după epuizarea concediului anual și fără permisiune prealabilă - Pierderea beneficiului remunerației - Articolul 60 din statut)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxemburg) (reprezentant: F. Frabetti, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: G. Berscheid și D. Martin, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei Comisiei referitoare la depășirea neautorizată cu 5 zile și jumătate a concediului anual la care avea dreptul reclamantul în anul 2009

Dispozitivul

Respinge acțiunea formulată de domnul Lebedef.

Domnul Lebedef suportă toate cheltuielile de judecată.

____________

1 - JO C 209, 31.7.2010, p. 55.