Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 26 maj 2011 - Lebedef mot kommissionen

(Mål F-40/10)

(Personalmål - Tjänstemän - Årlig ledighet - Frånvaro utan någon innestående ledighet och utan något förhandsgodkännande - Löneavdrag - Artikel 60 i tjänsteföreskrifterna)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxemburg) (ombud: advokaten F. Frabetti)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: G. Berscheid och D. Martin)

Saken

Begäran om ogiltigförklaring av kommissionens beslut om att sökanden otillbörligen överskridit sin rätt till semester med 5,5 dagar under år 2009.

Domslut

Giorgio Lebedefs talan ogillas.

Giorgio Lebedef ska bära samtliga rättegångskostnader.

____________

1 - EUT C 209, s. 55, 31.7.2010.