Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 14. dubna 2011 - Irmantas Šimonis v. Komise

(Věc F-113/07)

"Veřejná služba - Úředníci - Převedení mezi institucemi - Právník lingvista - Nahrazení odůvodnění - Minimální požadovaná délka služby"

Jednací jazyk: litevština

Účastníci řízení

Žalobce: Irmantas Šimonis (Lucemburk, Lucembursko) (zástupce: V. Vilkas, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: A. Steiblytė a K. Herrmann, advokáti)

Vedlejší účastnice podporující žalobce: Litevská republika (zástupci: D. Kriaučiūnas a E. Matulionytė, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí Komise, kterým během výběrového řízení na pracovní místo, kterého se týkalo oznámení o volném pracovním místě č. COM/2007/142, odmítla požádat o převedení žalobce do Komise a vyřadila ho z výběrového řízení.

Výrok rozsudku

Rozhodnutí, kterým Evropská komise vyřadila I. Šimonise z výběrového řízení vyhlášeného oznámením o volném pracovním místě COM/2007/142 a odmítla požádat Soudní dvůr Evropské Unie o jeho převedení, se zrušuje.

Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a ukládá se jí náhrada nákladů řízení vynaložených žalobcem.

Litevská republika ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 79, 29.3.2008, s. 36.