Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 13. dubna 2011 - Sukup v. Komise

(Věc F-73/09)

"Veřejná služba - Odměňování a příspěvky - Příspěvek na vyživované dítě - Příspěvek na vzdělání - Zpětné přiznání"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Viktor Sukup (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Rodrigues a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a D. Martin, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí "Úřadu pro správu a vyplácení individuálních nároků" Evropské komise o tom, že žalobci nebude přiznán příspěvek na vyživované dítě ani příspěvek na vzdělání.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

V. Sukup ponese veškeré náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 267, 7.11.2009, s. 84.