Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 13. aprilli 2011. aasta otsus - Sukup versus komisjon

(kohtuasi F-73/09)

(Avalik teenistus - Töötasu ja hüvitised - Ülalpeetava lapse toetus - Õppetoetus - Määramine tagasiulatuvalt)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Viktor Sukup (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Rodrigues ja C. Bernard-Glanz)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja D. Martin)

Ese

Nõue tühistada Euroopa Komisjoni individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti otsus jätta hagejale andmata ülalpeetava lapse toetust ja õppetoetust.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Mõista kõik kohtukulud välja V. Sukupilt.

____________

1 - ELT C 267, 7.11.2009, lk 84.