Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 13.4.2011 - Sukup v. komissio

(Asia F-73/09)

(Henkilöstö - Palkat ja korvaukset - Huollettavana olevaa lasta koskeva lisä - Koulutuslisä - Taannehtiva myöntäminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Viktor Sukup (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Rodrigues ja C. Bernard-Glanz)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja D. Martin)

Oikeudenkäynnin kohde

Euroopan komission Henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston tekemän sen päätöksen kumoamista koskeva vaatimus, jolla päätettiin olla myöntämättä kantajalle huollettavana olevaa lasta koskeva lisä ja koulutuslisä

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Viktor Sukup vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

____________

1 - EUVL C 267, 7.11.2009, s. 84.