Language of document :

Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tat-13 ta' April 2011 - Sukup vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-73/09) 

(Servizz pubbliku - Remunerazzjoni u allowances - Allowance għal wild dipendenti - Allowance għall-edukazzjoni - Allowance retroattiva)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: Viktor Sukup (Brussell, il-Belġju) (rappreżentanti: S. Rodrigues u C. Bernard-Glanz, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: J. Currall u D. Martin, aġenti)

Suġġett

Talba għall-annullament tad-deċiżjoni tal-Uffiċċju "Amministrazzjoni u likwidazzjoni tad-drittijiet individwali" tal-Kummissjoni Ewropea li ma tagħtix lir-rikorrent la l-allowance għal wild dipendenti u lanqas l-allowance għall-edukazzjoni

Dispożittiv

Ir-rikors huwa miċħud.

V. Sukup għandu jbati l-ispejjeż kollha.

____________

1 - ĠU C 267, 07.11.2009, p. 84