Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 13 aprilie 2011 - Sukup/Comisia

(Cauza F-73/09)

(Funcție publică - Remunerație și indemnizații - Alocație pentru copilul aflat în întreținere - Alocație școlară - Acordare cu titlu retroactiv )

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Viktor Sukup (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: S. Rodrigues și C. Bernard-Glanz, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și D. Martin, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei Biroului "Gestiunea și plata drepturilor individuale" al Comisiei Europene de a nu acorda reclamantului alocația pentru copilul aflat în întreținere și alocația școlară

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Domnul Sukup suportă toate cheltuielile de judecată.

____________

1 - JO C 267, 7.11.2009, p. 84.