Language of document :

Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 13 april 2011 - Sukup mot kommissionen

(Mål F-73/09)()

(Personalmål - Löner och ersättningar - Barntillägg - Utbildningstillägg - Betalning i efterhand)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Viktor Sukup (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Rodrigues och C. Bernard-Glanz)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och D. Martin)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattats av byrån för löneadministration och individuella ersättningar vid Europeiska kommissionen, om att inte bevilja sökanden barntillägg eller utbildningstillägg

Domslut

Talan ogillas.

Viktor Sukup ska ersätta samtliga rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 267, 7.11.2009, s. 84.