Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 17.2.2011 - Strack v. komissio

(Asia F-119/07)

(Henkilöstö - Virkamiehet - Sovittelumenettely - Epäedullinen toimi - Henkilöstösääntöjen 73 artikla - Konsolidointi - Ennakkoon maksettava vahingonkorvaus)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Guido Strack (Köln, Saksa) (edustaja: asianajaja H. Tettenborn)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja B. Eggers)

Oikeudenkäynnin kohde

Kumoamiskanne useista komission päätöksistä, joilla hylättiin kantajan vaatimukset aloittaa sovittelumenettely, puuttua nopeasti asiaan, ryhtyä toimiin riitojen ratkaisemiseksi sekä maksaa ennakkoa korvaussäännöstön 19 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Vahingonkorvaus- ja korkovaatimus.

Tuomiolauselma

Euroopan komission 26.2.2007 tekemä päätös, jolla kieltäydyttiin maksamasta Strackille vahingonkorvausta ennakkoon yhteisen säännöstön 19 artiklan 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla, kumotaan.

Kanne hylätään muilta osin.

Komissio velvoitetaan vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaamaan puolet Strackin oikeudenkäyntikuluista.

Strack vastaa puolesta omia oikeudenkäyntikulujaan.

____________

1 - EUVL C 183, 19.7.2008, s. 32.