Language of document :

Personaldomstolens (andra avdelningen) dom av den 17 februari 2011 - Strack mot kommissionen

(Mål F-119/07)()

(Personalmål - Tjänstemän - Medlingsförfarande - Rättsakt som går någon emot - Artikel 73 i föreskrifterna - Konsolidering - Förskottsutbetalning av ersättning)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Guido Strack (Köln, Tyskland) (ombud: advokaten H. Tettenborn)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och B. Eggers)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av flera beslut från kommissionen om avslag på sökandens begäran om att ett medlingsförfarande ska inledas, ett snabbt ingripande ske, konfliktlösande åtgärder vidtas och att han ska medges förskottsutbetalning enligt artikel 19.4 i försäkringsreglerna. Yrkande om skadestånd jämte ränta.

Domslut

Europeiska kommissionens beslut av den 26 februari 2007 om att neka Guido Stracks förskottsutbetalning av ersättning enligt artikel 19.4 i de gemensamma försäkringsreglerna ogiltigförklaras.

Talan ogillas i övrigt.

Kommissionen ska utöver sina rättegångskostnader bära hälften av Guido Stracks rättegångskostnader

Guido Strack ska bära hälften av sina rättegångskostnader

____________

1 - ) EUT C 183, 19.7.2008, s. 32.