Language of document :

Sag anlagt den 21. april 2011 - ZZ mod Kommissionen

(Sag F-51/11)

Processprog: græsk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne P. Giatagantzidis og K. Kyriazi)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af EPSO's afgørelse om at genåbne proceduren i forbindelse med den generelle udvælgelsesprøve EPSO/AD/77/06 og om at opfordre sagsøgeren til på ny at deltage i første fase af udvælgelsesprøven

Sagsøgerens påstande

EPSO's afgørelse om at genåbne proceduren i forbindelse med udvælgelsesprøven annulleres.

EPSO's afgørelse af 11. marts 2011 annulleres.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________